Meniu Adaugă conținut Listă conținut Ieșire
imobles logoImobles Plan
Noi făurim, nu doar construim!

Oferim servicii complete de proiectare pentru fonduri structurale.

ETAPELE DE LUCRU PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI

 

I. VERIFICARE PUNCTAJ CONFORM GHIDULUI SOLICITANTULUI
II. FAZA D.A.L.I.
1. - RIDICARE TOPOGRAFICĂ;
2. - STUDIU GEOTEHNIC CU DEZVELIRI DE FUNDAȚII;
3. - RELEVEE CU SITUAȚIA DIN TEREN;
4. - PLANURI CU SITUAȚIA PROPUSĂ (REAMENAJAREA ȘI DOTAREA SPAȚIULUI INTERIOR, REALIZARE DE EXTINDERI CU GRUPURI SANITARE ȘI CENTRALE TERMICE);
5. - EXPERTIZĂ TEHNICĂ PENTRU EVALUAREA STĂRII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI ȘI ELABORARE SOLUȚII DE CONSOLIDARE;
6. - AUDIT ENERGETIC PENTRU EVALUAREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII EXISTENTE ȘI ELABORARE DE SOLUȚII DE REABILITARE TERMICĂ;
7. - PLANURI ȘI DETALII (FAZA D.A.L.I.) CU LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE PROPUSE;
8. - PLANURI DE INSTALAȚII (SANITARE, TERMICE, ELECTRICE ȘI STINGEREA INCENDIILOR);
9. - LISTE DE CANTITĂȚI;
10. - DEVIZE PE OBIECT;
11. - DEVIZ GENERAL ESTIMATIV;
12. - ELABORARE D.A.L.I.
 
III. ÎNTOCMIRE CERERE DE FINANȚARE
1. - CONSULTANȚĂ PRIVIND ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI DE FINANȚARE, ÎNTOCMIREA DOCUMENTATIILOR CONFORM GHIDULUI DE FINANȚARE, INTOCMIREA DOSARULUI DE FINANTARE IN FORMA FINALA IMPUSA PRIN GHIDUL SOLICITANTULUI
 
IV. FAZA PROIECT TEHNIC
1. - PLANURI ȘI DETALII DE ARHITECTURĂ;
2. - PLANURI ȘI DETALII DE REZISTENȚĂ;
3. - PLANURI ȘI DETALII DE INSTALAȚII;
4. - SCENARIU DE INCENDIU;
5. - VERIFICARE PROIECTE CONFORM LEGEA 10/1995;
6. - LISTE DE CANTITĂȚI;
7. - CAIETE DE SARCINI.
8. - ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE CONFORM LEGEA 50/1991

 

 

 

,